0
Profile Picture

Phrases for problems and emergencies!

3 years ago
Leave me alone! "Lasă-mă în pace!"

I'll call the police. "Chem poliţia."

Police! "Poliţia!"

I need your help (formal "your"). "Am nevoie de ajutorul dumneavoastră"

I need your help (informal "your"). "Am nevoie de ajutorul tău"

It's an emergency. "E o urgenţă"

I'm lost. "M-am rătăcit"

I lost my bag. "Mi-am pierdut geanta"

I lost my wallet. "Mi-am pierdut portofelul."

I'm sick. "Sunt bolnav."

I'm injured. "M-am accidentat."

I need a doctor. "Am nevoie de un doctor"

Can I use your phone? (formal "your") "Pot să utilizez telefonul dumneavoastră?" Alternative: "Pot utiliza telefonul dumnevoastră?"

Can I use your phone? (informal "your") "Pot să utilizez telefonul tău?" Alternative: "Pot utiliza telefonul tău?"