Profile Picture

Ani Mkrtchyan

security_checkedpolice_badgeFlag
5.0
map_pin아르메니아
2:43 PM (GMT+04:00)
class
아르메니아어 (Armenian)
user_group_man_woman
13
time
63
class
아르메니아어 (Armenian)
user_group_man_woman
13
time
63

나의 언어

러시아어
원어민
,
아르메니아어 (Armenian)
원어민
,
영어
C1
,
이탈리아어

원어민 쌤 프로필

Hi, I am Ani-a positive and porposeful person. I like learning new things and discovering the unknown. I am interested (besides my profession) in psychology and art. My passion is Literature. I love to ride a bikes and listen to the music. One of my goals is to help people explore their interests. If your interests include studying Armenian language, then I will help you to comprehend its antiquity, depth, and beauty of words, and at the same time make the process interesting and productive.
Ողջույն, ես Անին եմ։ Եթե դուք ցանկանում եք բացահայտել հայերենը իր ամբողջ խորությամբ, բառերի գեղեցկությամբ, ապա միացեք ինձ, և ուսումնառության ընթացքը կդառնա հետաքրքիր և արդյունավետ։
더 보기

선생님 통계

watch몇 시간 이내
timetable2년 전
place_marker97.00%
class63
class_blackboard6.1 평균 레슨
filled_star5.0

스케줄

교육 경력

school학위

2012 - 2018
M. A. Armenian and Literature
Yerevan State University - Yerevan,Armenia
Armenian language and Literature

briefcase경력

2018
Teacher of Armenian and Literature
Mcsedan-School of Foreign Languages - Yerevan, Armenia
I taught Armenian Language, prepared test, managing meetings for students