Profile Picture

Armine Alikhanyan-Ghardyan

security_checkedpolice_badgeFlag
5.0
map_pin아르메니아
6:48 PM (GMT+04:00)
class
아르메니아어 (Armenian)
user_group_man_woman
10
time
140
class
아르메니아어 (Armenian)
user_group_man_woman
10
time
140

나의 언어

러시아어
B2
,
영어
A2
,
프랑스어
A1
,
아르메니아어 (Armenian)

원어민 쌤 프로필

Hello! Ողջույն: I am Master of pedagogy with 30 years work experience in Armenia! I have Bachelor’s and Master’s Degree in Linguistics and Pedagogy from Vanadzor State Linguistic University. I have online teaching experience and my teaching methods are as follows
Storyjumper (https://www.storyjumper.com/)
Learning app (https://learningapps.org/)
I am a puzzle (https://im-a-puzzle.com/)
Videos and tests


My lessons are focused on developing your language skills reading, grammar and phonetics .

My classes will be interesting and useful for adolescents and adults as well.

I love to communicate with people from all over the world.
더 보기

나의 체험 레슨

Կծանոթանամ աշակերտի հետ,կիմանամ նրա նպատակների մասին,կխոսենք հայերեն լեզվի նրբություններից և կարևորումից, կներկայացնեմ իմ համակարգված պլանը և կպայմանավորվենք մեր անելիքների մասին։Կաշխատեմ ամեն ինչ անել աշակերտի օգտին։I will get to know the student, find out about his goals, we will talk about the nuances and importance of the Armenian language, I will present my systematic plan and we will agree on what we will do. I will try to do everything for the benefit of the student
더 보기

선생님 통계

watch몇 시간 이내
timetable2년 전
place_marker99.00%
class140
class_blackboard23.7 평균 레슨
filled_star5.0

스케줄

교육 경력

school학위

1989 - 1994
Vanadzor State Linguistic University - Vanadzor

briefcase경력

1995 - 0
Teacher
Alaverdi school No 9 - Alaverdi, Armenia
0
Profile Picture
2년 전코멘트: 5