­čĹŹ PRACTICE (Part I) - Conjugation of imperfective verbs with suffixes -đ×đĺđÉ and -đĽđĺđÉLast time we talked about the conjugation of imperfective verbs with suffixes -đ×đĺđÉ and -đĽđĺđÉ and today we have the chance to solidify our knowledge on this.

Feel like practicing Russian? Great!
Just remember that we change suffixes ÔÇôđżđ▓đ░ or ÔÇôđÁđ▓đ░ to suffix -đú only in the Present tense, so pay close attention to the tenses used in the following sentences.

Go ahead and show me your best! ­čĹŹ


đŚđ░đ┤đ░đŻđŞĐĆ:

1. đĹđÁĐüđÁđ┤đżđ▓đ░ĐéĐî + đí + Instr ÔÇô to talk, to converse đ░) đíđÁđ╣Đçđ░Đü đ┤đŞĐÇđÁđ║ĐéđżĐÇ đĚđ░đŻĐĆĐé, đżđŻ (đ▒đÁĐüđÁđ┤đżđ▓đ░ĐéĐî) Đü ĐÇđżđ┤đŞĐéđÁđ╗ĐĆđ╝đŞ đ╝đ░đ╗ĐîĐçđŞđ║đ░. b) đÜđ░đ║ đ┤Đâđ╝đ░đÁĐłĐî, đżđŻđŞ Đüđ║đżĐÇđż đĚđ░đ║đżđŻĐçđ░Đé? đ×đŻđŞ (đ▒đÁĐüđÁđ┤đżđ▓đ░ĐéĐî) ĐâđÂđÁ đ┤đ▓đ░ Đçđ░Đüđ░!
2. đčĐÇđżđ▒đżđ▓đ░ĐéĐî ÔÇô to try đ░) đÜđ░đÂđ┤ĐâĐÄ ĐüĐâđ▒đ▒đżĐéĐâ đ╝Đő Đü ĐüđÁđ╝ĐîĐĹđ╣ đÁđĚđ┤đŞđ╝ đŻđ░ ĐÇĐőđŻđżđ║. đóđ░đ╝ đ╝Đő (đ┐ĐÇđżđ▒đżđ▓đ░ĐéĐî) đŞ đ┐đżđ║Đâđ┐đ░đÁđ╝ đ╝đÁĐüĐéđŻĐőđÁ đ┐ĐÇđżđ┤Đâđ║ĐéĐő. b) đĺĐçđÁĐÇđ░ đ╝Đő (đ┐ĐÇđżđ▒đżđ▓đ░ĐéĐî) đ┐đżĐçđŞđŻđŞĐéĐî ĐéđÁđ╗đÁđ▓đŞđĚđżĐÇ, đŻđż đŻđŞĐçđÁđ│đż đŻđÁ đ┐đżđ╗ĐâĐçđŞđ╗đżĐüĐî.
3. đáđ░đ┤đżđ▓đ░ĐéĐîĐüĐĆ + Dat ÔÇô to be happy, to be excited about, to enjoy đ░) đíđÁđ│đżđ┤đŻĐĆ đ┐đÁĐÇđ▓đżđÁ đ┤đÁđ║đ░đ▒ĐÇĐĆ đŞ đťđ░Đłđ░ Đü đ╝đ░đ╗đÁđŻĐîđ║đŞđ╝ đ▒ĐÇđ░Đéđżđ╝ đżĐçđÁđŻĐî (ĐÇđ░đ┤đżđ▓đ░ĐéĐîĐüĐĆ) đ┐đÁĐÇđ▓đżđ╝Đâ ĐüđŻđÁđ│Đâ. b) đťđ░đ╝đ░ đíđ░ĐłđŞ đ▓ĐüĐéĐÇđÁĐéđŞđ╗đ░ đ│đżĐüĐéđÁđ╣ đ▓đÁĐüđÁđ╗đż. đĺđŞđ┤đŻđż, ĐçĐéđż đżđŻđ░ đ┐đż-đŻđ░ĐüĐéđżĐĆĐëđÁđ╝Đâ (ĐÇđ░đ┤đżđ▓đ░ĐéĐîĐüĐĆ).
4. đśĐüđ┐đżđ╗ĐîđĚđżđ▓đ░ĐéĐî ÔÇô to use a) đĺđ░đŻĐĆ Đçđ░ĐüĐéđż (đŞĐüđ┐đżđ╗ĐîđĚđżđ▓đ░ĐéĐî) đŻđ░ĐâĐłđŻđŞđ║đŞ, đ║đżđ│đ┤đ░ đ│đżđ▓đżĐÇđŞĐé đ┐đż Đüđ║đ░đ╣đ┐Đâ. b) đĺ ĐŹĐéđżđ╣ Đłđ║đżđ╗đÁ (đŞĐüđ┐đżđ╗ĐîđĚđżđ▓đ░ĐéĐî) ĐÇđ░đĚđŻĐőđÁ đ╝đÁĐéđżđ┤Đő đżđ▒ĐâĐçđÁđŻđŞĐĆ.
5. đčđ╗đ░đŻđŞĐÇđżđ▓đ░ĐéĐî ÔÇô to plan a) đĺĐçđÁĐÇđ░ đ╝đżĐĆ đ┐đżđ┤ĐÇĐâđ│đ░ (đ┐đ╗đ░đŻđŞĐÇđżđ▓đ░ĐéĐî) đ┐ĐÇđŞđ╣ĐéđŞ đ║đż đ╝đŻđÁ đ▓ đ│đżĐüĐéđŞ, đŻđż đ┐đżĐłĐĹđ╗ đ┤đżđÂđ┤Đî đŞ đżđŻđ░ (đżĐüĐéđ░ĐéĐîĐüĐĆ) đ┤đżđ╝đ░. b) đśđ╗ĐîĐĆ đŻđŞđ║đżđ│đ┤đ░ đŻđÁ (đ┐đ╗đ░đŻđŞĐÇđżđ▓đ░ĐéĐî) Đüđ▓đżđ╣ đ┤đÁđŻĐî, đżđŻ đ╗ĐÄđ▒đŞĐé Đüđ┐đżđŻĐéđ░đŻđŻđżĐüĐéĐî.
6. đžĐâđ▓ĐüĐéđ▓đżđ▓đ░ĐéĐî (ĐüđÁđ▒ĐĆ) ÔÇô to feel a) đ» đŻđÁ đżĐçđÁđŻĐî ĐůđżĐÇđżĐłđż ĐüđÁđ▒ĐĆ (ĐçĐâđ▓ĐüĐéđ▓đżđ▓đ░ĐéĐî), đ╝đŻđÁ đŻĐâđÂđŻđż đ║ đ▓ĐÇđ░ĐçĐâ. b) đú đ╝đ░đ╝Đő đ┐ĐÇđżĐüĐéĐâđ┤đ░. đĺĐçđÁĐÇđ░ đżđŻđ░ (ĐçĐâđ▓ĐüĐéđ▓đżđ▓đ░ĐéĐî) ĐüđÁđ▒ĐĆ đżĐçđÁđŻĐî đ┐đ╗đżĐůđż, đŻđż ĐüđÁđ│đżđ┤đŻĐĆ đÁđ╣ đ╗ĐâĐçĐłđÁ.
7. đíđżđ▓đÁĐÇĐłđÁđŻĐüĐéđ▓đżđ▓đ░ĐéĐî ÔÇô to improve, to develop a) đ» đ║đ░đÂđ┤Đőđ╣ đ┤đÁđŻĐî đ┐đżđŻđÁđ╝đŻđżđ│Đâ đŞđĚĐâĐçđ░ĐÄ ĐÇĐâĐüĐüđ║đŞđ╣ ĐĆđĚĐőđ║ đŞ (Đüđżđ▓đÁĐÇĐłđÁđŻĐüĐéđ▓đżđ▓đ░ĐéĐî) Đüđ▓đżĐĹ đ┐ĐÇđżđŞđĚđŻđżĐłđÁđŻđŞđÁ đŞ ĐÇđÁĐçĐî. b) đôĐÇđŞĐłđ░ ÔÇô đ▒đżđ┤đŞđ▒đŞđ╗đ┤đÁĐÇ, đżđŻ đ║đ░đÂđ┤Đőđ╣ đ┤đÁđŻĐî Đůđżđ┤đŞĐé đ▓ Đüđ┐đżĐÇĐéđĚđ░đ╗ đŞ (Đüđżđ▓đÁĐÇĐłđÁđŻĐüĐéđ▓đżđ▓đ░ĐéĐî) Đüđ▓đżĐĹ ĐéđÁđ╗đż.Check your answers below. đčĐÇđżđ▓đÁĐÇĐîĐéđÁ Đüđ▓đżđŞ đżĐéđ▓đÁĐéĐő đŻđŞđÂđÁ.
Answers. đ×Đéđ▓đÁĐéĐő:

1. đĹđÁĐüđÁđ┤đżđ▓đ░ĐéĐî a) đżđŻ đ▒đÁĐüđÁđ┤ĐâđÁĐé b) đżđŻđŞ đ▒đÁĐüđÁđ┤ĐâĐÄĐé
2. đčĐÇđżđ▒đżđ▓đ░ĐéĐî a) đ╝Đő đ┐ĐÇđżđ▒ĐâđÁđ╝ b) đ╝Đő đ┐ĐÇđżđ▒đżđ▓đ░đ╗đŞ
3. đáđ░đ┤đżđ▓đ░ĐéĐîĐüĐĆ a) ĐÇđ░đ┤ĐâĐÄĐéĐüĐĆ b) ĐÇđ░đ┤ĐâđÁĐéĐüĐĆ
4. đśĐüđ┐đżđ╗ĐîđĚđżđ▓đ░ĐéĐî a) đŞĐüđ┐đżđ╗ĐîđĚĐâđÁĐé b) đŞĐüđ┐đżđ╗ĐîđĚĐâĐÄĐé
5. đčđ╗đ░đŻđŞĐÇđżđ▓đ░ĐéĐî a) đ┐đ╗đ░đŻđŞĐÇđżđ▓đ░đ╗đ░, đżĐüĐéđ░đ╗đ░ĐüĐî b) đŻđÁ đ┐đ╗đ░đŻđŞĐÇĐâđÁĐé
6. đžĐâđ▓ĐüĐéđ▓đżđ▓đ░ĐéĐî a) ĐĆ đŻđÁ ĐůđżĐÇđżĐłđż ĐüđÁđ▒ĐĆ ĐçĐâđ▓ĐüĐéđ▓ĐâĐÄ b) đżđŻđ░ ĐçĐâđ▓ĐüĐéđ▓đżđ▓đ░đ╗đ░ ĐüđÁđ▒ĐĆ
7. đíđżđ▓đÁĐÇĐłđÁđŻĐüĐéđ▓đżđ▓đ░ĐéĐî a) ĐĆ Đüđżđ▓đÁĐÇĐłđÁđŻĐüĐéđ▓ĐâĐÄ b) đżđŻ Đüđżđ▓đÁĐÇĐłđÁđŻĐüĐéđ▓ĐâđÁĐé
I`m sure you did well! đ» Đâđ▓đÁĐÇđÁđŻđ░, ĐçĐéđż đ▓Đő Đüđ┐ĐÇđ░đ▓đŞđ╗đŞĐüĐî!

Good luck my dear Russian learners! đúĐüđ┐đÁĐůđżđ▓ đ▓ đŞđĚĐâĐçđÁđŻđŞđŞ ĐÇĐâĐüĐüđ║đżđ│đż ĐĆđĚĐőđ║đ░! đĺđ░Đłđ░ đ«đ╗ĐĆ
18 ┼×ubat 2019
Profile Picture
$65
USD/saat

Julia Rozhkova

security_checked
5.0
$65
USD/saat
Flag
Rus├ža
globe
Rusya
time
244
Konu┼čur:
Rus├ža
Ana Dil
,
─░ngilizce
C2
,
─░spanyolca
A2
­čÖő I'm Julia, a native Russian speaker, certified Russian teacher, Duolingo Ambassador, traveler (20+ countries), and horse rider currently living in Chile. I provide ­čÖÄ one-on-one ­čŬ group Russian lessons tailored to the needs of a learner or company. ­čĺ¬ corporate lessons with a focus on team-building. If you're looking for a tailored Russian course, you've just found the right teacher! Just text me what you would like help with. ­čÄü All levels are welcome ­čÄü We can work on speaking, listening, reading, writing, grammar, accent reduction, and so on. Some of my Courses: ­čĆá General Russian for all levels ­čÄž Phonetic course for beginners ­čîŹ Business Russian ­čĹäPronunciation & Accent Reduction ­čÄü Russian literature and cinema ­čÖő TORFL & any exam preparation ­čĆâ Russian Verbs of Motion from "đÉ" to "đ»" ***Note, please! I will end 2-3 minutes early to prepare if I have another lesson. If you have any questions, just message me. Let's create an individual learning program for you!ÔÇâ Hope to s...
Flag
Rus├ža
globe
Rusya
time
244
Konu┼čur:
Rus├ža
Ana Dil
,
─░ngilizce
C2
,
─░spanyolca
A2
­čÖő I'm Julia, a native Russian speaker, certified Russian teacher, Duolingo Ambassador, traveler (20+ countries), and horse rider currently living in Chile. I provide ­čÖÄ one-on-one ­čŬ group Russian lessons tailored to the needs of a learner or company. ­čĺ¬ corporate lessons with a focus on team-building. If you're looking for a tailored Russian course, you've just found the right teacher! Just text me what you would like help with. ­čÄü All levels are welcome ­čÄü We can work on speaking, listening, reading, writing, grammar, accent reduction, and so on. Some of my Courses: ­čĆá General Russian for all levels ­čÄž Phonetic course for beginners ­čîŹ Business Russian ­čĹäPronunciation & Accent Reduction ­čÄü Russian literature and cinema ­čÖő TORFL & any exam preparation ­čĆâ Russian Verbs of Motion from "đÉ" to "đ»" ***Note, please! I will end 2-3 minutes early to prepare if I have another lesson. If you have any questions, just message me. Let's create an individual learning program for you!ÔÇâ Hope to s...
Mi vida antes del Covid- 19 (IMPERFECTO) A-2
Profile Picture
Alejandra Santiago
7 A─čustos 2020
ÝîöŰ×ĹŕĚÇ
Profile Picture
Abby H
7 A─čustos 2020
The Origins of popular English Idioms
Profile Picture
Jen Mc Monagle
7 A─čustos 2020