0
Profile Picture

من عظمة اللغة العربية

8 個月前
أَتَى: معناها، جاء من مكان قريب.
قَدِمَ: معناها،جاء من مكان بعيد.
أَقْبَلَ: معناها، جاء راغبًا متحمسًا.
حَضَرَ: معناها، جاء تلبية لدعوة.
زَار: معناها، جاء بقصد التواصل والبر.
طَرَق: معناها، جاء ليلًا.
غَشِى: معناها، جاء صدفة دون علم.
وافَى: معناها، جاء والتقى بالمقصود في الطريق.
وَرَدَ: معناها، جاء بقصد التزود بالماء.
وَفَدَ: معناها، جاء مع جماعة.