Profile Picture

Armine Alikhanyan-Ghardyan

security_checkedpolice_badgeFlag
5.0
map_pin亚美尼亚
6:12 PM (GMT+04:00)
class
亚美尼亚语
user_group_man_woman
12
time
157
class
亚美尼亚语
user_group_man_woman
12
time
157

亚美尼亚语
母语
,
俄语
B2
,
英语
A2
,
法语
A1

关于我

Hello! Ողջույն: I am Master of pedagogy with 30 years work experience in Armenia! I have Bachelor’s and Master’s Degree in Linguistics and Pedagogy from Vanadzor State Linguistic University. I have online teaching experience and my teaching methods are as follows
Storyjumper (https://www.storyjumper.com/)
Learning app (https://learningapps.org/)
I am a puzzle (https://im-a-puzzle.com/)
Videos and tests


My lessons are focused on developing your language skills reading, grammar and phonetics .

My classes will be interesting and useful for adolescents and adults as well.

I love to communicate with people from all over the world.
更多

我的体验课

Կծանոթանամ աշակերտի հետ,կիմանամ նրա նպատակների մասին,կխոսենք հայերեն լեզվի նրբություններից և կարևորումից, կներկայացնեմ իմ համակարգված պլանը և կպայմանավորվենք մեր անելիքների մասին։Կաշխատեմ ամեն ինչ անել աշակերտի օգտին։I will get to know the student, find out about his goals, we will talk about the nuances and importance of the Armenian language, I will present my systematic plan and we will agree on what we will do. I will try to do everything for the benefit of the student
更多

教师数据统计

watch几个小时之内
timetable3 年前
place_marker99.00%
class157
class_blackboard25.2 课程均价
filled_star5.0

预约

简历

school教育

1989 - 1994
Vanadzor State Linguistic University - Vanadzor

briefcase工作经历

1995 - 0
Teacher
Alaverdi school No 9 - Alaverdi, Armenia
0
Profile Picture
3 年前评论: 5