Flag
أرمنية
فلاتر
Clear All
فلاتر
Flag
أرمنية
التوافر
من
المعلم يتحدث
السعر
ap

AP - العثور على معلمي لغة أرمينية على الإنترنت

calendar_plus

Update your availability

Tell us when you're available and we'll find a teacher that matches your needs.
Profile Picture
$20
USD/ساعة
security_checked
5.0
$20
USD/ساعة
Flag
أرمنية
globe
أرمينيا
time
12
يتحدث:
اللغة الروسية
متحدث أصلي
,
أرمنية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
C1
,
الايطالية
Hi, I am Ani-a positive and porposeful person. I like learning new things and discovering the unknown. I am interested (besides my profession) in psychology and art. My passion is Literature. I love to ride a bikes and listen to the music. One of my goals is to help people explore their interests. If your interests include studying Armenian language, then I will help you to comprehend its antiquity, depth, and beauty of words, and at the same time make the process interesting and productive. Ողջույն, ես Անին եմ։ Եթե դուք ցանկանում եք բացահայտել հայերենը իր ամբողջ խորությամբ, բառերի գեղեցկությամբ, ապա միացեք ինձ, և ուսումնառության ընթացքը կդառնա հետաքրքիր և արդյունավետ։
Flag
أرمنية
globe
أرمينيا
time
12
يتحدث:
اللغة الروسية
متحدث أصلي
,
أرمنية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
C1
,
الايطالية
Hi, I am Ani-a positive and porposeful person. I like learning new things and discovering the unknown. I am interested (besides my profession) in psychology and art. My passion is Literature. I love to ride a bikes and listen to the music. One of my goals is to help people explore their interests. If your interests include studying Armenian language, then I will help you to comprehend its antiquity, depth, and beauty of words, and at the same time make the process interesting and productive. Ողջույն, ես Անին եմ։ Եթե դուք ցանկանում եք բացահայտել հայերենը իր ամբողջ խորությամբ, բառերի գեղեցկությամբ, ապա միացեք ինձ, և ուսումնառության ընթացքը կդառնա հետաքրքիր և արդյունավետ։
Profile Picture
$15
USD/ساعة
security_checked
4.9
$15
USD/ساعة
Flag
أرمنية
globe
أرمينيا
time
150
يتحدث:
أرمنية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
C1
,
اللغة الروسية
C1
,
الايطالية
As a Master of pedagogy, I’ve found that my passion for teaching has only grown with every year. Helping students or just people who want to learn and achieve their goals never gets old. So I have dedicated my career to helping students of all levels master the Armenian (also English, if anyone is interested) skills they need to go on to college and everyday life beyond high school and would love to continue that path with verbling.com to know and to help many other people from all over the world.
Flag
أرمنية
globe
أرمينيا
time
150
يتحدث:
أرمنية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
C1
,
اللغة الروسية
C1
,
الايطالية
As a Master of pedagogy, I’ve found that my passion for teaching has only grown with every year. Helping students or just people who want to learn and achieve their goals never gets old. So I have dedicated my career to helping students of all levels master the Armenian (also English, if anyone is interested) skills they need to go on to college and everyday life beyond high school and would love to continue that path with verbling.com to know and to help many other people from all over the world.
كل الأوقات معروضة بالتوقيت المحلي الخاص بك
أحد
٩
إثنين
١٠
ثلاثاء
١١
أربعاء
١٢
خميس
١٣
جمعة
١٤
١٧:٠٠
١٧:٣٠
١٨:٠٠
١٨:٣٠
١٦:٠٠
١٦:٣٠
١٧:٠٠
١٧:٣٠
١٨:٠٠
١٥:٠٠
١٥:٣٠
١٦:٣٠
١٧:٠٠
١٨:٣٠
١٩:٠٠
١٦:٠٠
١٦:٣٠
١٧:٠٠
١٨:٠٠
١٨:٣٠
١٩:٠٠
مشاهدة الملف الشخصي