0

می خواهید به ایران برید؟

a year ago

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


Popular

0
0
Kenda
FlagSpanish19 hours ago
Comments: 0Report

Marty

Flag
(677)
$18.95
USD/h
class
English
globe
United States
time
955
Book Lessons