0

می خواهید به ایران برید؟

a year ago

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


Popular

0
Marika
FlagItalian9 hours ago
Comments: 0Report
italiano
verbi
imperativo
imperative verbs
autumn bucket list

Marty

Flag
(666)
$18.95
USD/h
class
English
globe
United States
time
937
Book Lessons