0
Profile Picture

Happy new year

2 years ago
A kú ọdun tuntun, Ọdún Ayọ̀ ni yí o jẹ fún gbogbo wa làgbàra Olorun!
Welcome to a New Year! May this new year bring us all joy by God’s Grace!
Profile Picture

Oyindamola

Flag
(101)
$19
USD/h
class
Yoruba
globe
Nigeria
time
338
Book Lessons