0
Profile Picture

Vietnamese Vocabulary On Career Topics

2 years ago


📷Bạn làm nghề gì? - What do you do?
- Thu ngân: Cashier
- Bác sĩ: Doctor
- Y tá: Nurse
- Công nhân: Worker
- Thợ làm bánh: Baker
- Bồi bàn: Waiter
- Phi công: Pilot
- Cảnh sát: Policeman
- Họa sĩ: Artist
- Đầu bếp: Cook
- Lao công: Janitor
- Giáo viên: Teacher
- Bác sĩ thú y: Vet
- Nông dân: Farmer
- Ca sĩ: Singer
- Nha sĩ: Dentist