• Trending
  • Novo
 2 minutos
2 anos atrás
Inglês
An accent story.
So when I started Spanish I thought if you learn Spanish you could just listen to anyone in the Spanish...
 2 minutos
2 anos atrás
Espanhol
Mi acento.
Cuando comencé con el castellano yo pensaba que si aprendes español, podrías entender a cualquiera...