0
Profile Picture

90'ların şarkılarından başka bir kompozisyon - Another composition of 90s songs

6 years ago
Bu grubun şarkı söyleme stillerini sevdim - I liked singing style of this group