0
Profile Picture

Dear all the greatest Vietnamese language learners,

2 years ago
Dear all the greatest Vietnamese language learners,
These days we have seen the very difficult time in Vietnam. Many foreigners from many countries in the world are still staying in Vietnam and they help our people to fight against Covid also. They can be from the USA, England, France .... One of them, who is a very famous American singer in Vietnam, Kyo York, has sung one Vietnamese song about Sai Gon city to spread out the helping, encouraging, and winning messages to all Vietnamese people, especially people in Sai Gon, the biggest and most exciting city in Vietnam. Please enjoy at:
https://www.youtube.com/watch?v=CJtJMerCv28
Lời bài hát Sài Gòn Thương:
Sài Gòn thương, thương bao em thơ mong sẽ đến trường
Sài gòn thương, thương ai xa quê sẽ được hồi hương
Thương khắp phố phường, chợ chiều nay vắng bóng người
Đìu hiu ngắm mưa giông mây đen rồi sẽ chóng tan
Sài Gòn thương, thương cho lương y xoa hết vết thương
Sài Gòn thương, thương bao con tim sống đời sầu vương
Thương những nẻo đường, mờ sương du khách bốn phương
Hoài vương, kiếp vô thường
Đợi Sài Gòn thương cố hương
Sài Gòn thương!
Thương cha ôm con thức trắng đêm thâu
Mẹ mang trai tim nhiệm mầu, để xua hết bao u sầu
Sài Gòn thương!
Thương sót u buồn cho nhau
Những khó khăn sẽ vượt mau, tình người vẫn luôn thấm sâu.
Sài gòn thương, ai đang nguy nan sẽ hết thở than
Sài Gòn thương, ai đang ly tan sớm đươc binh an
Thương những con người, hiền hòa luôn nở môi cười
Hào hoa, ngóng xuân về, cùng vui bên Sài Gòn thương
Sài Gòn thương, thương cho lương y xoa hết vết thương
Sài Gòn thương, thương bao con tim sống đời sầu vương
Thương những nẻo đường, mờ sương du khách bốn phương
Hoài vương, kiếp vô thường
Đợi Sài Gòn thương cố hương
Sài Gòn thương!
Thương cha ôm con thức trắng đêm thâu
Mẹ mang trai tim nhiệm mầu, để xua hết bao u sầu
Sài Gòn thương!
Thương sót u buồn cho nhau
Những khó khăn sẽ vượt mau, tinh người vẫn luôn thấm sâu.
Sài gòn thương, ai đang nguy nan sẽ hết thở than
Sài Gòn thương, ai đang ly tan sớm