0

แก้วตาดวงใจ / gâew dtaa duang jai

a year ago
Do you know ...... What does it means? 
📷
แก้วตา gâew dtaa = lens ดวงใจ duang jai = heart

These two things are important for you. So when we combine these two words, it means 'beloved' = the apple of one’s eye

Example sentences:

- ลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่
lôok bpen gâew dtaa duang jai kŏng pôr mâe
Children are the apple of their parents eyes

- เธอคือแก้วตาดวงใจของฉัน
ter keu gâew dtaa duang jai kŏng chăn
You are the apple of my eye
thai

Popular

0
Samar
FlagEnglish8 hours ago
Comments: 6Report
languages
learn online
online tutor
0
Samar
FlagItalian8 hours ago
Comments: 1Report
italian
languages
online tutor
learn italian

Kruu Cherry

Flag
(40)
$15.00-16.00
USD/h
class
Thai
globe
Thailand
time
53
Book Lessons