Profile Picture

Jakub Melcer

security_checkedFlag
5.0
map_pinIreland
2:20 PM (GMT+02:00)
class
Polish
user_group_man_woman
14
time
88
class
Polish
user_group_man_woman
14
time
88

Speaks

English
Native
,
Polish
Native
,
Spanish
C2
,
Portuguese
A2
,
Urdu
A1

About Me

Hej! (ENG/SP/DE ↓) Jestem Jakub. Jestem z miasta ‘Gdynia’ ale większość życia mieszkałem w Irlandii, więc jestem rdzennym mówcą polskiego i angielskiego. Ukończyłem Filologię Hiszpańską i Archeologię na uniwersytecie Trinity College Dublin. Teraz mieszkam w Hiszpanii, i mówię płynnie po hiszpańsku. W wolnym czasie lubię gotować (na zdrowo), przebywać w naturze i oglądać horrory.

Jestem zawodowym nauczycielem języka angielskiego od dwóch lat, ale miałem pierwszą pracę jako nauczyciel angielskiego pięć lat temu. Nieformalnie, uczyłem też przyjaciół polskiego i hiszpańskiego. Mam dużo doświadczenia w uczeniu języków, osobiście i online, zarówno z dorosłymi i z młodzieżą.

Podczas naszej pierwszej klasy, poproszę Cię żebyś zrobił krótki test języka polskiego, żeby sprawdzić jaki masz poziom. Opowiesz mi też po co chcesz się nauczyć polskiego. Na podstawie tych informacji ustalimy plan lekcji dzięki któremu osiągniesz Twój cel.

W moich lekcjach będziemy dużo rozmawiać, robić krótkie scenariusze, żebyśmy mógli przećwiczyć czego się nauczyłeś podczas lekcji. Nauka języka powinna być przyjemna, więc będziemy rozmawiać o tematach które Ciebie interesują.
I’m Jakub. I come from a Polish city called ‘Gdynia’ but I spent most of my life living in Ireland, so I’m a native speaker of both Polish and English. I graduated in Hispanic Studies and Archaeology in Trinity College Dublin. Right now, I live in Spain and I’m a fluent Spanish speaker. In my free time I like cooking (healthy food, of course), being outdoors and watching horrors.

I’ve been a full-time English teacher for the last two years, although I had my first job as an English teacher five years ago. I’ve also informally taught many friends Polish and Spanish. I’ve got a lot of experience teaching languages, both in person and online, to adults and teenagers.

During our first session I will ask you to do a brief test to assess your level of Polish. I’ll ask you to tell me about why you want to learn Polish. With these information, we will decide the best way for you to reach your goals.

There will be a lot of talking in our lessons and we will do short role-plays so that you can practise using the new vocabulary. Learning a language should be fun, so we will talk about things that you find interesting.
Soy Jakub. Vengo de una ciudad en Polonia que se llama ‘Gdynia’ pero llevé viviendo en Irlanda la mayoría de mi vida, por cual soy nativo del polaco e inglés. Gradué en filología hispánica y arqueología en Trinity College Dublin. Ahora, vivo en España y tengo un español avanzado. Cuando no estoy enseñando, me gusta cocinar (comida sana, obviamente), estar en el medio ambiente y ver pelis de terror.

He sido profesor del inglés a tiempo completo durante los últimos dos años, aunque tuve mi primer trabajo como profesor de inglés ya hace cinco años. También, informalmente estaba enseñando a los amigos el polaco y español. Tengo mucha experiencia enseñando idiomas, tanto en persona como en línea, a adultos y a adolescentes.

En nuestra primera sesión te pediré que hagas un cortito examen de polaco, para que podamos conocer tu nivel. Después, me contarás porqué estás aprendiendo el idioma y que aspiras conseguir. Con esta información, decidiremos en la mejor manera en que puedas conseguir tus objetivos.

Hablarás mucho en nuestras clases y haremos muchas simulaciones (role-plays) para que practiques el lenguaje recién aprendido. El aprendizaje de un nuevo idioma debe ser divertido, por lo cual vamos a ir hablando sobre los temas que te interesan a ti.
Ich bin der Jakub. Ich komme aus Gdynia, einer Stadt im Norden Polens, aber habe den größten Teil meines Lebens in Irland verbracht. Daher sind Polnisch und Englisch meine Mutterschprachen. Jetzt lebe ich in Spanien. Wenn ich nicht unterrichte, koche ich gerne, bin ich gerne draussen und schaue gerne Horrorfilme.

Ich bin seit zwei Jahren Englischlehrer, habe aber vor fünf Jahren meinen ersten Job als Englischlehrer gehabt. Außerdem, habe ich meinen Freunden Polnisch und Spanisch unterrichtet. Ich habe viel Erfahrung darin, zu Erwachsenen und zu Teens, persönlich und online Fremdsprachen zu geben.

In unserer ersten Sitzung machst du einen kurzen Polnischtest, um deine Niveau kennenzulernen. Außerdem wirst du mir sagen, warum du Polnisch lernen willst. Mit diesen Informationen erstellen wir einen Plan, mit dem du deine Ziele erreichen könnst.

Du wirst in unseren Klassen viel sprechen und wir werden viele Rollenspiele (Role-plays) machen, damit du die neue Sprache üben könnst. Es sollte Spaß machen, eine neue Sprache zu lernen, damit wir über die Themen sprechen, die für dich interessant sind.Czekam na naszą pierwszą lekcję. Pa

Teacher Stats

watchWithin a few hours
timetable10 months ago
place_marker99.00%
class88
class_blackboard13.0 lesson average
filled_star5.0

Schedule

Résumé

schoolEducation

2020 - 2020
CELTA
Cambridge University - Cambridge, UK
This course was done online, giving me plenty of online teaching practice.

briefcaseWork Experience

Teaching assistant
Ministry of Education, Spain - Seville, Spain
English language conversation Teaching Assistant
2019 - 2020
Teaching Assistant
Ministry of Education, Spain - Las Palmas de Gran Canaria, Spain
English language conversation teaching assistant
2015 - 2016
Interpreter
Waterford City Council - Waterford, Ireland
I interpreted for the Polish community on behalf of the Waterford City Council.